กิจกรรม Death Jail

กิจกรรม Death Jail

deathjail00

กิจกรรม สามารถเข้าได้ทุกเวลา
โดยซื้อบัตรเข้าแมพจากไอเทมช็อป

 

กิจกรรมนี้จะมีทั้งหมด 5ด่าน โดยจะต้องผ่านอุปสรรคเพื่อเข้าไปจัดการกับบอสของแต่ละด่าน (ด่านที่ 1 2 3 4 จะมีมอนด่านละ4ตัว และด่านที่5 จะมีบอส1ตัว)
โดยมอนและบอสในกิจกรรม จะมีโอกาสดรอป

– ผลึกเกรดต่ำ

– ตัวยาเกรดต่ำ

– บัตรแลกอาวุธวิญญาณพิเศษ

– บัตรแลกเครื่องประดับชั้นสูง

– บัตรแลกเครื่องประดับระดับสูง

 

* ในระหว่างการเล่นหากตายหรือออกจากเกม กิจกรรมจะสิ้นสุดลงทันที

 

วิธีเล่น

1.ให้ซื้อ กล่องบัตรเข้ากิจกรรม จากไอเทมช็อป แล้วคลิกขวาที่บัตร เพื่อเข้าไปที่ หน้าทางเข้าด่านที่1

* กล่องสามารถแลกเปลี่ยนได้ เมื่อเปิดกล่องจะได้บัตรไป หน้าทางเข้าด่านที่1

     deathjail01  deathjail02

 

2.หลังจากเข้ามาแล้ว ให้ไปคุยกับ NPC หน้าทางเข้าวาร์ป เพื่อขอรับ ของใช้จำเป็นสำหรับด่านที่1

deathjail03

deathjail04 deathjail05

 

3.หลังจากได้รับ กล่องของใช้สำหรับ Death Jail 1 มาแล้ว ให้เปิดกล่อง จะได้เป็น

– กุญแจ Death Jail Episode 1 / ใช้สำหรับเข้าไปแต่ละด่าน และใช้แลกเป็นกุญแจ ด่านต่อไป (กุญแจมีเวลาจำกัด)

deathjail07

 

4.หลังจากเปิดกล่องแล้ว ให้เข้าวาร์ปไปด้านใน จะมีอุปสรรคเป็นลูกไฟ ซึ่งถ้าหากไปโดนจะตายทันที

deathjail09

 

5.รีบผ่านด่านไปให้ได้ก่อนกุญแจจะหมดเวลา

 

6.ถ้าสามารถผ่านอุปสรรคเข้ามาถึงด้านในได้แล้ว ก็จะเจอกับ บอสที่อยู่ด้านในสุด ให้จัดการกับบอส แล้วเก็บของทั้งหมด แล้วเข้าวาร์ปที่อยู่ด้านในสุด เพื่อออกมา ยังหน้าทางเข้าด่านต่อไป

* บอสในแต่ละด่านก็จะแตกต่างกันออกไป

deathjail10

 

7.หลังจากเข้ามาแล้ว ให้ไปคุยกับ NPC หน้าทางเข้าวาร์ป เพื่อขอรับ กล่องของใช้สำหรับด่านนั้นๆ (เหมือนด่านที่1)

8.ในด่านที่ 2 3 4 และ 5 จะเล่นแบบเดียวกันกับ ด่านที่1

 

ขอให้ทุกคนโชคดี และสนุกกับกิจกรรม

ใส่ความเห็น