ตารางการผสมไอเทม (ชุด)

การผสมไอเทม “ชุดต้องห้าม” จะใช้ตัวยาสีขาวสุดยอดเป็นส่วนผสม และ จะต้องใช้ ชุดมังกรขาว ในการผสมด้วย

* ชุดต้องห้าม สามารถปรับได้เรท ต่อสู้ระยะประชิด การยิง และ พลังงาน

* ชุดต้องห้ามที่ผสมได้ จะไม่+ และสุ่มเรทใหม่

ถึงแม้จะเอา ชุดมังกรขาว +11 เรทดีๆ มาใช้เป็นส่วนผสม ชุดต้องห้าม ที่ได้ ก็จะ ไม่+ และสุ่มเรทใหม่ เพราะฉะนั้น ก่อนการผสมไอเทม ควรตรวจสอบไอเทมที่ใช้เป็นส่วนผสมให้ดี

* * ชุดมังกรขาวที่ใช้ในการผสม จะต้องเป็น “ชุดมังกรขาว” เท่านั้น (สามารถหาดรอปได้จากมอนทั่วๆไป ในแมพ พระราชวัง)

ไม่สามารถใช้ ชุดมังกรขาว (Dex) หรือ ชุดมังกรขาว (หลบหลีก) หรือ ชุดมังกรขาวอย่างดี หรือ ชุดมังกรขาว[วิญญาณ]  แลกไม่ได้

 

itemcombination-cloth

ตารางการผสมไอเทมต่างๆ

ตารางการผสมผลึกและตัวยา : http://www.wefreegame.com/ran/itemcombination-material/

ตารางการผสมไอเทมประเภทอาวุธ : http://www.wefreegame.com/ran/itemcombination-weapon/

ตารางการผสมไอเทมประเภทชุด : http://www.wefreegame.com/ran/itemcombination-cloth/

ตารางการผสมไอเทมประเภทสร้อย : http://www.wefreegame.com/ran/itemcombination-rosary/

ตารางการผสมไอเทมประเภทต่างหู : http://www.wefreegame.com/ran/itemcombination-bracelet/

ตารางการผสมไอเทมประเภทแหวน : http://www.wefreegame.com/ran/itemcombination-ring/

ตารางการผสมไอเทมประเภทเอียร์ริง : http://www.wefreegame.com/ran/itemcombination-earrings/

ตารางการผสมไอเทมประเภทเข็มขัด : http://www.wefreegame.com/ran/itemcombination-belt/

ตารางการผสมไอเทมประเภทอื่นๆ : http://www.wefreegame.com/ran/itemcombination-other/

ใส่ความเห็น