ตารางการผสมไอเทม (ผลึก และ ตัวยา)

ผลึก และ ตัวยา จะเป็นไอเทมหลักๆ ที่จะต้องใช้ในการผสมไอเทมต่างๆ

จะแบ่ง ออกเป็น 3ระดับด้วยกันคือ เกรดต่ำ อย่างดี และ สุดยอด

โดยเราสามารถเอาผลึกเกรดต่ำมาผสมเป็นผลึกอย่างดี และเอาผลึกอย่างดีมาผสมเป็นผลึกสุดยอดได้

 

itemcombination-000

ตารางการผสมไอเทมต่างๆ

ตารางการผสมผลึกและตัวยา : http://www.wefreegame.com/ran/itemcombination-material/

ตารางการผสมไอเทมประเภทอาวุธ : http://www.wefreegame.com/ran/itemcombination-weapon/

ตารางการผสมไอเทมประเภทชุด : http://www.wefreegame.com/ran/itemcombination-cloth/

ตารางการผสมไอเทมประเภทสร้อย : http://www.wefreegame.com/ran/itemcombination-rosary/

ตารางการผสมไอเทมประเภทต่างหู : http://www.wefreegame.com/ran/itemcombination-bracelet/

ตารางการผสมไอเทมประเภทแหวน : http://www.wefreegame.com/ran/itemcombination-ring/

ตารางการผสมไอเทมประเภทเอียร์ริง : http://www.wefreegame.com/ran/itemcombination-earrings/

ตารางการผสมไอเทมประเภทเข็มขัด : http://www.wefreegame.com/ran/itemcombination-belt/

ตารางการผสมไอเทมประเภทอื่นๆ : http://www.wefreegame.com/ran/itemcombination-other/

ใส่ความเห็น