การผสมไอเทม

การผสมไอเทม

การผสมไอเทมจะมี สร้อย , ต่างหู , แหวน , เอียร์ริง , เข็มขัด

โดยไอเทมที่ใช้ในการผสมไอเทมนั้น จะมีหลักๆ ดังนี้ (อาจมีการ ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ในภายหลัง)

* วัตถุดิบที่ใช้ในการผสมไอเทม สามารถ หาได้จากกิจกรรม Survival & Battle Royal

(คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม)

listmainitem

โดยการผสมไอเทม จะมีช่องสำหรับการใส่ไอเทม 5 ช่อง จะต้องใช้ไอเทมตามที่กำหนดไว้

และ การใส่ไอเทมเพื่อผสมไอเทมนั้น จะต้องใส่ไอเทมให้ตรงตามช่อง ที่กำหนดไว้ด้วย

ttr001

 

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง : การผสมไอเทม ประเภท เข็มขัด ลำดับที่4 Rouis vuitton belt

– ช่องที่ 1 ใส่ ผลึกเซอรัคเกรดต่ำ 7 ชิ้น

– ช่องที่ 2 ใส่ หินประหลาด 1 ชิ้น

– ช่องที่ 3 ใส่ หินขัดชุด 4 ชิ้น

ttr002

หมายเหตุ * การผสมไอเทม จะมีโอกาสในการผสมติดแตกต่างกันไป ควรดูตารางการผสมไอเทมให้ดีก่อนการผสมไอเทม

ตารางการผสมไอเทมต่างๆ

ตารางการผสมผลึกและตัวยา : http://www.wefreegame.com/ran/itemcombination-material/

ตารางการผสมไอเทมประเภทสร้อย : http://www.wefreegame.com/ran/itemcombination-rosary/

ตารางการผสมไอเทมประเภทต่างหู : http://www.wefreegame.com/ran/itemcombination-bracelet/

ตารางการผสมไอเทมประเภทแหวน : http://www.wefreegame.com/ran/itemcombination-ring/

ตารางการผสมไอเทมประเภทเอียร์ริง : http://www.wefreegame.com/ran/itemcombination-earrings/

ตารางการผสมไอเทมประเภทเข็มขัด : http://www.wefreegame.com/ran/itemcombination-belt/

ใส่ความเห็น