“เรท”ไอเทม อาวุธ ชุด เครื่องประดับ และอื่นๆ

ไอเทมแต่ละชิ้น จะสามารถมีจำนวนเรทสูงสุด 4เรท โดยเรทที่ได้ก็จะสุ่มว่าจะเป็นเรทอะไร

โดยการปรับเรทไอเทมแต่ละชิ้นนั้น จะได้ เรท สูงสุด ต่ำสุด ต่างกันไป โดยเรทหลักๆจะมีประมาณ ดังนี้

 

โจมตีเพิ่มค่าความแรง

สามารถปรับได้ประมาณ 20 – 100 และ สูงสุดอยู่ที่ประมาณ 100 – 140

 

ป้องกันเพิ่มค่าป้องกัน

สามารถปรับได้ประมาณ 10 – 50 และ สูงสุดอยู่ที่ประมาณ 50 – 70

 

อัตราโจมตีเพิ่มค่าแม่นยำ

สามารถปรับได้ประมาณ 10 – 40 และสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 40 – 53

 

อัตราหลบหลีกเพิ่มค่าหลบหลีก

สามารถปรับได้ประมาณ 10 – 40 และสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 40 – 53

 

ต้านทานเพิ่มค่าต้านทานธาตุ

สามารถปรับได้ประมาณ 1 – 5 สูงสุดอยู่ที่ประมาณ 6 – 9

 

ต่อสู้ระยะประชิดเพิ่มความแรงสายตีใกล้

สามารถปรับได้ประมาณ 20 – 100 และ สูงสุดอยู่ที่ประมาณ 100 – 140

 

การยิงเพิ่มความแรงสายตีไกล

สามารถปรับได้ประมาณ 20 – 100 และ สูงสุดอยู่ที่ประมาณ 100 – 140

 

* การปรับได้เรท ต่ำสุด สูงสุด ของไอเทมแต่ละชิ้นนั้น จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของไอเทม

* การปรับเรทไอเทม แต่ละชิ้นนั้นจะแตกต่างกัน โดยไอเทมบางประเภทจะไม่มีเรท การยิง และ ต่อสู้ระยะประชิด

* เรทไอเทมอาจมีการ เพิ่ม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ตามความสมดุลของเซิฟเวอร์ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ใส่ความเห็น