ตารางการผสมไอเทม (อาวุธ)

การผสมไอเทม “อาวุธมังกรดำ [Dark]” จะต้องใช้ อาวุธวิญญาณพิเศษ(ควันดำ) ในการผสม

* อาวุธมังกรดำ [Dark] สามารถปรับได้เรท ต่อสู้ระยะประชิด การยิง และ พลังงาน

* อาวุธมังกรดำที่ผสมได้ จะไม่+ และสุ่มเรทใหม่

ถึงแม้จะเอา อาวุธวิญญาณพิเศษ(ควันดำ) +11 เรทดีๆ มาใช้เป็นส่วนผสม อาวุธมังกรดำ [Dark] ที่ได้ ก็จะ ไม่+ และสุ่มเรทใหม่ เพราะฉะนั้น ก่อนการผสมไอเทม ควรตรวจสอบไอเทมที่ใช้เป็นส่วนผสมให้ดี

 

itemcombination-dark-dragon-weapon

ตารางการผสมไอเทมต่างๆ

ตารางการผสมผลึกและตัวยา : http://www.wefreegame.com/ran/itemcombination-material/

ตารางการผสมไอเทมประเภทอาวุธ : http://www.wefreegame.com/ran/itemcombination-weapon/

ตารางการผสมไอเทมประเภทชุด : http://www.wefreegame.com/ran/itemcombination-cloth/

ตารางการผสมไอเทมประเภทสร้อย : http://www.wefreegame.com/ran/itemcombination-rosary/

ตารางการผสมไอเทมประเภทต่างหู : http://www.wefreegame.com/ran/itemcombination-bracelet/

ตารางการผสมไอเทมประเภทแหวน : http://www.wefreegame.com/ran/itemcombination-ring/

ตารางการผสมไอเทมประเภทเอียร์ริง : http://www.wefreegame.com/ran/itemcombination-earrings/

ตารางการผสมไอเทมประเภทเข็มขัด : http://www.wefreegame.com/ran/itemcombination-belt/

ตารางการผสมไอเทมประเภทอื่นๆ : http://www.wefreegame.com/ran/itemcombination-other/