ข้อมูลเซิฟเวอร์ EP9

ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์

Class : 7 Class
Level : 250
Upgrade : 11
Skill : 237 (Reboot)
Exp Rate : x5
Item Drop : x2
Money Drop : x1.5
War : 20.00 – 21.00
CDM : 20.00 – 20.40
Tyranny : ทุก 3 ชั่วโมง

ใส่ความเห็น