ข้อมูลBoss สถานที่เกิด,ไอเท็มดรอป

รายละเอียดBOSS EP9

วิญญาณเทพแห่งไฟ(Lucian)
ไอเทมที่ดรอป = ชุดวิญญาณมืด (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
แมพเกิด B1 ศูนย์วิจัย
พิกัด 17 / 36
เวลาเกิด : เป็นบอสในแมพดันเจี้ยน เมื่อออกแมพแล้วเข้าใหม่บอสก็จะเกิดทันที
________________

เทพ Miya
ไอเทมที่ดรอป = ชุดวิญญาณมืด (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
แมพเกิด B1 ศูนย์วิจัย
พิกัด 94 / 74
เวลาเกิด : เป็นบอสในแมพดันเจี้ยน เมื่อออกแมพแล้วเข้าใหม่บอสก็จะเกิดทันที
______________

ผู้บังคับบัญชา (APU)
แมพเกิด ชั้นลับพระราชวัง
พิกัด 9 / 9
เวลาเกิด 12 ชั่วโมง
*ถ้าบอสตัวนี้ตาย จะมีบอส ผู้บังคับบัญชา เกิดมา
______________

ผู้บังคับบัญชา
ไอเทมที่ดรอป = อาวุธมังกรขาว [แสงดาว] แลกเปลี่ยนไม่ได้ (แสงดาวEP9) / ชุดมังกรขาววิญญาณ
เกิดหลังบอส ผู้บังคับบัญชา (APU) ตาย
______________

หุ่นยนต์แปลงร่าง
แมพเกิด พระราชวัง
พิกัด 38 / 41
เวลาเกิด 6 ชั่วโมง
________________

หน่วยปราบปราม
แมพเกิด พระราชวัง
พิกัด 18 / 61
เวลาเกิด 6 ชั่วโมง
________________

หน่วยไล่ล่า
แมพเกิด พระราชวัง
พิกัด 56 / 61
เวลาเกิด 6 ชั่วโมง
________________

บอส Bill
ไอเทมที่ดรอป = อาวุธแสงดาว (แลกเปลี่ยนไม่ได้) (แสงดาวEP5)
แมพเกิด ศูนย์วิจัยร้าง
พิกัด 57 / 68
เวลาเกิด 12 ชั่วโมง
_____________

หุ่นยนต์บ้าคลั่ง
ไอเทมที่ดรอป = ชุดสายฟ้า
แมพเกิด ศูนย์วิจัยร้าง
พิกัด 28 / 71
เวลาเกิด 4 ชั่วโมง
_______________

แมงมุมพิษกลายพันธุ์
ไอเทมที่ดรอป = ชุดสายฟ้า
แมพเกิด ศูนย์วิจัยร้าง
พิกัด 95 / 34
เวลาเกิด 4 ชั่วโมง
_____________

มนุษย์นิวเคลียร์
แมพเกิด ชั้นที่ 30
พิกัด 12 / 9
ไอเทมที่ดรอป = ชุดไร้ขอบเขต [รองเท้า+ถุงมือ]
เวลาเกิด 2 ชั่วโมง
_______________

นักวิทยาศาสตร์ก๊าซพิษ
ไอเทมที่ดรอป = ชุดไร้ขอบเขต [กางเกง]
แมพเกิด ชั้นที่ 50
พิกัด 5 / 19
เวลาเกิด 2 ชั่วโมง
_______________

ปรามาจารย์สาวนักเวทย์
ไอเทมที่ดรอป = ชุดไร้ขอบเขต [เสื้อ]
แมพเกิด ชั้นที่ 90
พิกัด 6 / 27
เวลาเกิด 2 ชั่วโมง
________________

ปรมาจารย์ตาบอด
ไอเทมที่ดรอป = อาวุธวิญญาณธาตุ Faint
แมพเกิด ห้องประธาน2
พิกัด 15 / 22
เวลาเกิด 24 ชั่วโมง
_______________________

บอส 4ร่าง

ร่าง1 มนุษย์นิวเคลียร์กลายพันธ์
แมพเกิด ศูนย์วิจัย
พิกัด 73 / 109
เวลาเกิด 24 ชั่วโมง หลังบอส ซอมบี้ยักษ์กลายพันธุ์ ตาย
*ถ้าบอสตัวนี้ตาย จะมีบอส นักวิทยาศาสตร์ก๊าซพิษกลายพันธุ์เกิด

ร่าง2 นักวิทยาศาสตร์ก๊าซพิษกลายพันธุ์

*ถ้าบอสตัวนี้ตาย จะมีบอส ปรามาจารย์สาวนักเวทย์กลายพันธุ์ เกิด

ร่าง3 ปรามาจารย์สาวนักเวทย์กลายพันธุ์

*ถ้าบอสตัวนี้ตาย จะมีบอส ซอมบี้ยักษ์กลายพันธุ์ เกิด

ร่าง4ซอมบี้ยักษ์กลายพันธุ์

ไอเทมที่ดรอป = อาวุธธาตุ Faint
______________

สาวน้อยนักฆ่า
แมพเกิด กำแพงด้านซ้าย
เวลาเกิด 2 ชั่วโมง
________________

นักฆ่ามือโลหิต
แมพเกิด กำแพงด้านขวา
เวลาเกิด 2 ชั่วโมง
______________

ซอมบี้ยักษ์
แมพเกิด ชั้นใต้ดิน
เวลาเกิด 2 ชั่วโมง
_______________

บอสราฟาเอล
แมพเกิด ด้านเหนือมิติ
เวลาเกิด 24 ชั่วโมง

บอสทดลอง 
แมพเกิด ห้องทดลอง
เวลาเกิด 24 ชั่วโมง

บอสขวานไฟ 
แมพเกิด เขตทดสอบเรือนจำ
เวลาเกิด 8 ชั่วโมง
________________

ชุดไร้ขอบเขต = เสื้อเลเวล195 / กางเกงเลเวล194 / รองเท้าเลเวล193 / ถุงมือเลเวล192 

ชุดไร้ขอบเขต เสื้อ + กางเกง แลกเปลี่ยนไม่ได้ / รองเท้า + ถุงมือ แลกเปลี่ยนได้

ชุดวิญญาณมืด = ใช้เลเวล215ในการใส่ และ แลกเปลี่ยนไม่ได้ ทุกชิ้น

ชุดสายฟ้า = เสื้อเลเวล222 / กางเกงเลเวล221 / รองเท้าเลเวล220 / ถุงมือเลเวล220

 

ชุดสายฟ้า เสื้อ + กางเกง แลกเปลี่ยนไม่ได้ / รองเท้า + ถุงมือ แลกเปลี่ยนได้

ชุดมังกรขาววิญญาณ = ใช้เลเวล230ในการใส่ทุกชิ้น / เสื้อ + กางเกง แลกเปลี่ยนไม่ได้ / รองเท้า + ถุงมือ แลกเปลี่ยนได้